กิจกรรมวิชาการ.

1566399812053


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัล ชมเชย การนำเสนอ โปสเตอร์ จากหัวข้อ การบริหารจัดการน้ำยาและพัสดุด้วย CL Inventory 4.0 ในงาน CMU KM Day 2019 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข CMU Smart Transformation in Disruptive World งานใหญ่แห่งปีสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1566399806922
  1. 1566399815969 1566399818542 1566399824145 1566399830991 1566399834619 1566399837398 1566399781103 1566399793386 1566399796769 1566399800022 1566399806922

…………………………………………………………..

ข่าวโดย   หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 580 Views