กิจกรรมวิชาการ.

45316

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงาน CMU KM Day 2019: พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

CMU Smart Transformation in Disruptive World  ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 3 เรื่อง คือ

เรื่องที่ 1 : Specimen Tracking System for Clinical Laboratory

นำเสนอโดย นายจักรพันธ์ ปันดง เจ้าหน้าที่สรรหาอาสาสมัครและ นายศรายุทธ ดวงอาภัย โปรแกรมเมอร์

เรื่องที่ 2 : การบริหารจัดการน้ำยาและพัสดุด้วย CL Inventory 4.0

นำเสนอโดย น.ส.ชไมพร ณะพรหม นักเทคนิคการแพทย์และ นายวสันต์ จันทร์ชัย โปรแกรมเมอร์

เรื่องที่ 3 : แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการผลการประเมินการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก

จากองค์กรภายนอก  นำเสนอโดย นายอาทิตย์ จิณะใจ45288 45285

15663998241451566399800022 1566399830991 45280

…………………………………………………………..

ข่าวโดย   หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

Post 372 Views