กิจกรรมทั่วไป.

คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์(HEC) จะจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 22 ก.พ. 53 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเดิม

Post 5434 Views