จัดซื้อ/จัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง - ผู้ได้รับการคัดเลือก.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2563

Post 607 Views