กิจกรรมวิชาการ.

126948

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย นายแสวง  กาวิชัย และนางสาวอุวรรณา  รัตนศรี วิทยากร และวิทยากรผู้ช่วย นายภาสกร  กุณภา นายธีรพงศ์ ชุติชัยโรจน์ และนายธีร์ธวัช สันติจิตต์ภักดี บรรยาย เรื่อง PM 2.5 อันตรายอย่างไร และเมื่อเกิดแล้วจะป้องกันอย่างไร ให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านคุณแม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ โดยเด็กๆ ที่เข้าทัศนศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนกลุ่มโครงงาน ฝุ่นควันอันตรายจากโรงเรียนบ้านคุณแม่ ทัศนศึกษาณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 สาเหตุการเกิดหมอกควันและผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์

เด็กทุกคนได้เห็นและสัมผัสกับเครื่องมือวัดปริมาณของฝุ่นขนาดต่างๆ รวมไปถึงทราบถึงวิธีการรับมือกับฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

และเด็กๆ ได้ช่วยกันทำเครื่องกรองฝุ่นสำหรับติดพัดลมอย่างง่ายซึ่งสามารถนำกลับมาทำใช้ที่บ้านได้ บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดเวลาแห่งการเรียนรู้ ด้วยความใจดี และความเป็นกันเองของวิทยากรทุกท่าน

 

70431577_2500945876620275_6818396037078581248_o 70917695_2500947509953445_547159381603516416_o 71132568_2500946156620247_2214236725499133952_o 70505292_2500946286620234_615722585954451456_o 70455554_2500947079953488_206506636091588608_o 70791970_2500946559953540_8993411147000446976_o 70237078_2500946606620202_1653051724463603712_o 70085317_2500946719953524_1576494525117890560_o 70244280_2500946953286834_7227098119874281472_o 70728260_2500947789953417_4806555509349941248_o 70633465_2500947629953433_7171094628257497088_o 70504875_2500947006620162_9011465613259833344_o 70591729_2500946263286903_4228183015563460608_o 70313301_2500947709953425_281931720712781824_o 70342277_2500947209953475_761529836526108672_o

………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 460 Views