กิจกรรมทั่วไป.

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนด้านยาเสพติด (S.A. CAB) จะจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/253 ในวันที่ 23 ก.พ. 53 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารเดิม

Post 1898 Views