กิจกรรมวิชาการ.

Prof.Keith Harding_190808_0053

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมโดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัย กับ Professor Keith Harding และ Dr.Annie Joseph  ผู้เชี่ยวชาญด้านแผลและนวัตกรรมการดูแลแผล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีในอนาคต หลังจากนั้นได้มีการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยนักวิจัย การมาเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆในโครงการวิจัย และทำให้เกิดการวางแผนงานวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น ตลอดจนเป็นการหารือถึงความเป็นได้ในการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต

Prof.Keith Harding_190808_0008 Prof.Keith Harding_190808_0016 Prof.Keith Harding_190808_0032 Prof.Keith Harding_190808_0055 Prof.Keith Harding_190808_0057

Post 186 Views