กิจกรรมทั่วไป.

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ได้นำเทียนพรรษาที่หล่อขึ้นโดยบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมในพิธีสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 ณ ศาลาธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 …

Post 1883 Views