กิจกรรมทั่วไป.

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี อาจารย์ น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทย์เป็นผู้รับมอบกระเช้าดอกไม้ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาเขตแม่เหียะ ในวันสถาปนาดังกล่าวได้มีพิธีกรรมทางศาสนา และปาฐกถาธรรมเรื่อง ครองงานอย่างไรให้มีความสุขโดย พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด และในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ขอเชิญชวน บริจาคโลหิต ณ ลานกิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างเวลา 13.00 น. -15.30 น.

 

………………………………………………….

โดย งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1746 Views