กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

19 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศจีน จำนวน 4 ท่าน มาหารือเรื่องการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย PM 2.5  โดยมีรายนามอาคันตุกะ ดังนี้

  1. Professor Bing-Fan Hwang, Dean of College of Public health China Medicine
  2. Professor Yi-Hung Chen Associate, Dean of College of Public health China Medicine
  3. Professor Liabg-Yo Yang, Dean of Global Affairs and College of Medicine
  4. Associate Professor Yuh-Pyng Sher, College of Chinese Medicine
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Post 623 Views