กิจกรรมวิชาการ.

080120-2

Professor Dana Boyd Barr, NIH-PI และ Dr. Parinya Panuwet พร้อมด้วยคณะ จาก Emory University Rollins School of Public Health, Atlanta, USA ได้เข้าเยี่ยม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ในโอกาสมาติดตามความก้าวหน้าโครงการ “ผลกระทบของการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่ในครรภ์ต่อการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด: การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาการการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย” หรือ โครงการสวัสดี ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก National Institutes of Health (NIH), USA โดยมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฝ่ายไทย

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา  คณะนักวิจัยได้เดินทางเข้าเยี่ยมพื้นที่วิจัยในเขต อ.ฝาง และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และประชุมการทำงานงานในภาพรวมที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่080120-1 080120-3 080120-5 080120-4 080120-8 080120-7 080120-6

080120-9 080120-10

 

 

………………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 799 Views