กิจกรรมวิชาการ.

3S__452567053

คุณกนิษฐา  ไทยกล้า นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ บรรยายเรื่อง สถานการณ์การค้ายาเสพติดผ่านโซเซียลมีเดีย  แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ป.ป.ส.) ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบสวนปราบปรามยาเสพติดผ่านโซเซียลมีเดีย และระบบขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

2S__452567051 1messageImage_1579052486412

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 901 Views