กิจกรรมวิชาการ.

221099

คุณ Karl Anthony นักดนตรีบำบัด พร้อมเพื่อนพ้อง จากสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบทุนสำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อทำกิจกรรมกับเด็กผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยคุณจินตนา  คำร้อง ตัวแทนสถาบันฯ นำเสนอการทำงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และกล่าวขอบคุณกลุ่มผู้รักในดนตรีบำบัดทุกท่าน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 221104 221106 221109

………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 7431 Views