กิจกรรมทั่วไป.

ประเพณีการตักบาตรเทโว หรือเทโวโรหณะ นั้นยึดถือปฏิบัติมายาวนานสำหรับชาวพุทธในล้านนา โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันออกพรรษา ซึ่งในปี 2553 นี้ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระสงฆ์ 500 รูป ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณบันไดนาคที่ทอดลงมาจากวัดฝายหิน เป็นเสมือนการจำลองภาพเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

สำหรับรถตักบาตรเทโวโรหณะอัญเชิญพระพุทธรูปในปีนี้ได้ออกแบบและจัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษคือได้จัดทำพระพุทธรูปเพื่อเป็นองค์จำลองแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปางลีลาอุ้มบาตรเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานบนรถบุษบก โดยพระพักต์ของพระพุทธรูปมีความอิ่มเอิบตามพุทธลักษณะศิลปะเชียงแสน ส่วนพระหัตถ์ซ้ายอุ้มบาตรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรับบาตรเพื่อโปรดสัตว์ มนุษย์ เทวดา โดยพระพุทธรูปมีท่วงท่าเยื้องย่างเสด็จหรือที่เรียกกันว่าปางลีลา ซึ่งพระปางลีลานั้นได้รับการยอมรับว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามอ่อนช้อย และเพื่อสอดรับกับตำนานการเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงค์สู่โลกมนุษย์ทางบันไดแก้ว หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ 7 บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน


ส่วนรถตักบาตรอีกหนึ่งคันตกแต่งด้วยช้างเอราวัณ โดยเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการมาร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ของเหล่าเทพ และเทวดา ซึ่งช้างเอราวัณนั้นตามตำนานเป็นหนึ่งในช้างทรงของพระอินทร์ที่มีพลกำลังมหาศาลที่สุดโดยมีเศียรถึง 32 เศียร แต่ในทางศิลปะมักนิยมทำเป็นปฏิมากรรมช้าง 3 เศียรเพื่อความสวยงามลงตัว ส่วนตัวรถมีการวางบาตรไว้รอบๆเพื่อรับตักบาตรจากผู้ร่วมทำบุญ

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนทั่วไป จะได้ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ 500 รูป และในบาตรที่จัดวางไว้บนรถบุษบก ซึ่งจัดตกแต่งประดับประดาด้วย ปราสาทวิมาน และดอกไม้สดอย่างสวยงามอลังการ

Post 1414 Views