กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ประเด็นเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5 พร้อมพูดคุยความคืบหน้าในการจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยระวัง และป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยสามารถติดตามแอพพลิเคชั่นได้อย่างวินาทีต่อวินาที ทาง CMAQHI Application โปรแกรมดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ สำหรับโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 1.0.0  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cmaqhi.app  หลังจากติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมและอนุญาตให้ใช้โลเคชั่นเพื่อแสดงคุณภาพอากาศตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับท่านมากที่สุด

2912020_200129_0005 2912020_200129_0006 2912020_200129_0014 2912020_200129_0001

 

 

………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 808 Views