กิจกรรมทั่วไป.

        ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ หมู่บ้านฝายหิน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553                          

Post 2850 Views