กิจกรรมทั่วไป.

     รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในงานทำบุญประจำปีของคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งในโอกาสนี้ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ยังถือเอาวันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

…………………………………………………

Post 1273 Views