กิจกรรมทั่วไป.

group

ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ นำเทียนพรรษาที่ชาวสถาบันฯ ร่วมกันหล่อ  ถวายแก่วัดป่าชี (ป่าจี้) ต.ทุ่งสะโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

1-7-63_200701_49 1-7-63_200701_10 1-7-63_200701_6 1-7-63_200701_27 1-7-63_200701_13 1-7-63_200701_8 1-7-63_200701_32 1-7-63_200701_31

……………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 889 Views