กิจกรรมทั่วไป.

            ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการเตรียมตัว และปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัยและแผ่นดินไหว” โดยมี ผศ.นพ.นเรทร์ โชติรสนิรมิต ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีการเล่าถึงประสบการณ์จริงเกี่ยวกับแผ่นดินไหว โดย คุณศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในอนาคต ชาวบุคลากรสถาบันฯ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายกันอย่างล้นหลาม


คลิกที่นี้ รับชมการบรรยายย้อนหลัง


 ————————————————————————-
ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4233 Views