กิจกรรมวิชาการ.

2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724

ดร.ดวงนภา กันธมาลา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ “การสกัดสาร Quercetin จากพลูคาว การทดสอบความเป็นพิษในหนูทดลองและการทดสอบผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ S. suis สายพันธุ์ต่างๆ” (ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี2563) และคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และแปลงเพาะปลูกสมุนไพรพลูคาวสายพันธุ์ที่จะใช้ในการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พศ 2563 ในโอกาสนี้นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และคณะ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และบรรยายเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและหารือแนวทางการนำไปต่อยอดงานวิจัย และมอบหมายให้นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะนักวิจัยฯเข้าดูงานวิจัยของศูนย์ฯ แปลงพืชสมุนไพรและโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในอนาคต

2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724_0 2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724_1 2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724_3 2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724_4 2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724_6 2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724_8 2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724_10 2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724_11 2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724_13 2372563 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่_200724_14 S__17498121

………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 902 Views