กิจกรรมทั่วไป.

          ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และร่วมพิธีเปิดป้ายผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

——————————————————————————
ข่าวโดยหน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4984 Views