กิจกรรมทั่วไป.

IMG_0515
คุณอริยา  สิงหประเสริฐ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร HB 7 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
…………………………………………………………
หน่วยประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 769 Views