กิจกรรมวิชาการ.

S__130777122

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เชิญ อ.ดร. อำภา ยาสมุทร คณะเทคนิคการแพทย์ บรรยายเรื่อง
Novel epitope of anti-IFN-γ autoantibodies in AOID and its application in IC strip test ให้กับบุคลากรผู้สนใจ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON

IMG_0521 IMG_0537 IMG_0523 S__130777120

………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 951 Views