กิจกรรมทั่วไป.

งานเกษียณ 2563_๒๐๐๙๒๕_7

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “เกษียณสำราญ วันวานยังหวานอยู่ ”

ทั้งนี้ ศ.นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ  ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อสถาบันฯ มาโดยตลอด

รายนามของผู้เกษียณอายุ ในปี 2563

1.นางมนต์จันทร์ วิชาจารย์

2.นางรัชดาวรรณ พรหมวังศรี

3.นางนภา ปัญโญ

4.นายมงคล ยอดคำเหลือง

งานเกษียณ 2563_๒๐๐๙๒๕_0 งานเกษียณ 2563_๒๐๐๙๒๕_2 งานเกษียณ 2563_๒๐๐๙๒๕_3 งานเกษียณ 2563_๒๐๐๙๒๕_5 งานเกษียณ 2563_๒๐๐๙๒๕_6 งานเกษียณ 2563_๒๐๐๙๒๕

 

Post 2454 Views