กิจกรรมทั่วไป.

               นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณพิธีอาคารเรียน คณะศึกษาศาสตร์

…………………………………………………………………………………………………
ข่าวโดย
หน่วย
ประชาสัมพันธ์และบริกริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 5040 Views