กิจกรรมทั่วไป.

สถาปนา_201009_51

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 53 เริ่มจากการเป็นศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่การสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 โดยมี ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล ให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงาม โดยนิมนต์ท่านพระครูวิธานวรกิจ และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพระสิงห์วรวิหาร และในปีนี้สถาบันฯ ได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาเป็นการภายใน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน เฟสบุ๊คแฟนเพจ RIHES CMU เพื่อให้ได้ติดตามได้อย่างใกล้ชิด

สถาปนา_201009_51 สถาปนา_201009_56 สถาปนา_201009_57 สถาปนา_201009_59 สถาปนา_201009_63 สถาปนา_201009_64 สถาปนา_201009_65 สถาปนา_201009_50 สถาปนา_201009_49

 

…………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

Post 699 Views