กิจกรรมทั่วไป.

P1012077

ศ. นพ. กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 61  ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ. อาวุธ  ศรีสุกรี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ  ในการนี้สถาบันฯ ได้ร่วมทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์อีกด้วย  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

 

 

………………………………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 488 Views