กิจกรรมทั่วไป.

          คุณบุปผา ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554

………………………………………………………………

Post 1480 Views