กิจกรรมทั่วไป.

              สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำเทียนพรรษาที่หล่อขึ้นโดยบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ณ ศาลาธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

………………………………………………………………………………………..
ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1446 Views