กิจกรรมทั่วไป.

2020_2.11.11_๒๐๑๑๑๑
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มสำนักงานสถาบันฯ จัดกิจกรรมองค์กรคุณธรรมโดยการนำอาหารสัตว์ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสุนัข แมวที่พิการ หรือถูกทอดทิ้ง ณ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Save Elephant Foundation) อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ โดยการนำของ รศ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และตัวแทนบุคลากรจำนวนหนึ่ง นำสิ่งของ และเงินบริจาคจากบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมอบให้กับมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
2020_0.11.11_๒๐๑๑๑๑ 2020_4.11.11_๒๐๑๑๑๑ 2020_8.11.11_๒๐๑๑๑๑ 2020_14.11.11_๒๐๑๑๑๑ 2020_16.11.11_๒๐๑๑๑๑ 2020_12.11.11_๒๐๑๑๑๑ 2020_11.11.11_๒๐๑๑๑๑

Post 607 Views