กิจกรรมทั่วไป.

236899
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563 สำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือดบุคลากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปหรือมีความเสี่ยง ทำการตรวจระหว่างวันที่ 16 -24 พฤศจิกายน 2563 ณ คลินิกรักษ์สุขภาพ ชั้น 1 อาคาร 1 และตรวจสุขภาพทั่วไประหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ คลินิก 108 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาพของตนเองและประกอบกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้ประชากรตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโอกาสที่อาจจะเกิดโรคขึ้นได้ โดยภายในโครงการบุคลากรให้ความสนใจตรวจสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก
P1013383P1013389236894236898236901236902
………………………………………………………….
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 657 Views