กิจกรรมทั่วไป.

          นางบุปผา ประภาลักษณ์ พร้อมบุคลากรสถาบันฯ นำเทียนพรรษาที่บุคลากรชาวสถาบันฯ หล่อขึ้น ถวายแก่วัดสวนพริก ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนรวมในกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

 

……………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1302 Views