กิจกรรมวิชาการ.

1

จากการดำเนินงานวิจัยภายใต้เครือข่าย HPTN คลินิกพิมาน ที่ดำเนินงานภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมวิจัยในโครงการ HPTN 083 ซึ่งเป็นงานวิจัยทางคลินิกเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยในการประชุมของเครือข่าย HPTN ที่ผ่านมา ทาง HPTN ได้มอบรางวัล HPTN 2019 Estimated Retention Award (รางวัลดีเด่นเรื่องการรักษาอาสาสมัครให้คงอยู่ในโครงการ) ให้กับทางคลินิกพิมาน ที่สามารถติดตามอาสาสมัครได้ตามข้อกำหนดของโครงการฯ ได้ถึง 98.5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้สถาบันฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายวิจัยทางคลินิกเพื่อการป้องกัน HPTN มาเป็นเวลา 20 ปี และได้รับรางวัลสำหรับการติดตามอาสาสมัครให้คงอยู่ในการศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

hptn

 

…………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1450 Views