กิจกรรมทั่วไป.

          ดร.ศักดา พรึงลำภู หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณโถงนิทรรศการ อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 …………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1351 Views