กิจกรรมทั่วไป.

P1015259

คุณอริยา  สิงหประเสริฐ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 17 วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ โถงชั้น 1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

P1015262

 

………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 693 Views