กิจกรรมทั่วไป.

P1015453

รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 45 วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี  ในการนี้สถาบันฯ ได้ร่วมทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์อีกด้วย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

P1015455P1015459

………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 413 Views