กิจกรรมทั่วไป.

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการ และบุคคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2554 ซึ่งในวันนี้ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า”พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”ได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข 

…………………………………………………………………. 

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพัน และบริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1359 Views