กิจกรรมวิชาการ.

232670
ดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัย พร้อมด้วย คุณธีร์ธวัช สันติจิตต์ภักดี หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “มลพิษทางอากาศกับสุขภาพ” ให้กับนักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงดาว-ไชยปราการ ได้ความรู้และความเข้าใจถึงเรื่องปัญหามลพิษ และทราบถึงแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์
เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
232670 232672 232675 232679 232683

………………………………………………………………..

ข่าวโดยหน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 150 Views