กิจกรรมวิชาการ.

S__90071048

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อ.ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน, อ.ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์, ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ และ นายอิทธิชัย เขียวเลางาม ร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัยโครงการผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากใบเชียงดาต่อสภาวะสมดุลของกลูโคส และตัวบ่งชี้ทางเมตาบอลิกในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ชีวา ออร์แกนิค เฮิร์บ จำกัด ณ อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

S__90071047 S__90071045

 

……………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 206 Views