กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ดร. แสวง  กาวิชัย นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. นำทีมงานให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้ชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษฝุ่น โดยเครื่อง PM2.5 sensors และเปิดตัวเว็บไซต์สำหรับดูคุณภาพอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ แบบนาที ต่อนาที พร้อมคำแนะนำในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ www.ntaqhi.info ณ อำเภอเมือง จ. แม่ฮ่องสอน โดยผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอเมือง จ. แม่ฮ่องสอน จำนวน 6 แห่ง ทั้งนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะนำไปติดตั้งในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในการระวัง และงดเว้นการออกนอกอาคารในขณะที่มีค่าฝุ่นหมอกควันระดับสูง และใส่หน้ากากป้องกัน PM 2.5

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 140 Views