กิจกรรมวิชาการ.

P1017644

วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564  ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัย นำทีมงานให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้ชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษฝุ่น โดยเครื่อง PM2.5 sensorsและเปิดตัวเว็บไซต์สำหรับดูคุณภาพอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ พร้อมคำแนะนำในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ www.ntaqhi.info ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน จ. ลำพูน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าตุ้ม , บ้านห้วยหละ , บ้านห้วยไซ, บ้านโป่งแดง
ทั้งนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะได้นำเครื่องวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 sensors ไปติดตั้งในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในการระวัง และงดเว้นการออกนอกอาคารในขณะที่มีค่าฝุ่นหมอกควันระดับสูงต่อไป

P1017596 P1017564

P1017548 P1017552 P1017562 P1017608 P1017609 P1017612

P1017630 P1017644 P1017648

………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 110 Views