กิจกรรมทั่วไป.

P1017653

วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 นางสาว อริยา สิงหประเสริฐ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบัน ฯ  ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าที่ได้จากการรับบริจาคจากบุคลากรสถาบัน ฯ ให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบลล์แก่ผู้พิการทางสายตา โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการองค์กรคุณธรรมของทางสถาบัน และทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพขอขอบคุณ  บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดส่ง

P1017653

………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 168 Views