กิจกรรมวิชาการ.

P1017864

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงาน สาธิตการจัดทำห้องคลีนรูม เพื่อให้เด็กน้อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอป่าซาง จ. ลำพูน ประกอบด้วยศูนย์เด็กเล็ก 8 แห่ง ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่แรง ศูนย์พัฒนาหนองเงือก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครเจดีย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าตุ้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำดิบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะกอก     ได้มีห้องคลีนรูมในการหายใจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงน้อย อ. ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า เด็ก ๆ จะมีการสูดหายใจที่เร็วกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงทำให้เด็กสามารถที่จะรับฝุ่นหมอกควันได้มากกว่าผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดทำ “คลีนรูมเพื่อศูนย์เด็กเล็ก” เพื่อให้เด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กทั้ง 8 แห่งในพื้นที่อำเภอป่าซางได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจ และได้มีห้องคลีนรูมเป็นที่ฟอกอากาศ  โดยมีการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของฝุ่นมลพิษ และสาธิตการทำพัดลมฟอกอากาศด้วยตนเอง พร้อมมอบอุปกรณ์คลีนรูมให้กับคุณครูในศูนย์เด็กเล็กได้ดำเนินการด้วยตนเองต่อไป

 

P1017834 P1017841 P1017845 P1017855 P1017696 P1017702 P1017719 P1017733 P1017757 P1017766 P1017788 P1017806 P1017824 P1017825

…………………………………………………………

ข่าวโดย  หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 264 Views