กิจกรรมวิชาการ.

messageImage_1619402471325

ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เน้นย้ำการติดโควิดส่วนใหญ่เป็นการติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ หรือสัมผัสพื้นผิวอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ ดังนั้นนอกจากการปรับระบบการระบายอากาศและการฟอกอากาศแล้ว ต้องเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นอันดับแรก ได้แก่ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร การล้างมือบ่อยๆ และการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีผู้สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ (เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปีไม่ควรให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย)

การจัดการระบบระบายอากาศในห้อง
1. ควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2. ใช้พัดลมดูดอากาศช่วยระบายอากาศภายในห้องออกไปข้างนอก
3. หากสามารถทำได้ควรให้เด็กทำกิจกรรมบริเวณนอกห้องซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

การใช้เครื่องฟอกอากาศและการฆ่าเชื้อในอากาศ
1. ควรใช้เครื่องฟอกอากาศชนิด HEPA ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของเชื้อที่อาจล่องลอยในอากาศได้บ้าง
2. เครื่องฟอกอากาศควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของห้อง เพื่อช่วยให้ฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หากทำได้ควรติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต เพื่อช่วยทำลายเชื้อในอากาศ แต่ต้องเปิดเครื่องให้ทำงานในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่ภายในห้องเท่านั้น

Post 585 Views