กิจกรรมวิชาการ.

P1018041

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน มช. ทูเดย์ ในเรื่องของการฉีดวัคซีน COVID – 19 เพื่อกระตุ้นให้กับนักศึกษา และบุคลากรสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยการร่วมแรงร่วมใจฉีดวัคซีน ซึ่งคาดว่าจะออกอากาศผ่านทางคลิปมช.ทูเดย์ เร็วๆ นี้

P1018046 P1018047 P1018050 P1018051 P1018053 P1018056 P1018057

 

………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 141 Views