กิจกรรมวิชาการ.

สถาบัน ฯ  ให้การต้อนรับ Dr. Timothy Holtz ตำแหน่ง Director of CDC s HIV/AIDS Program in Thailand และ Dr. Frits Van Griensven ตำแหน่ง Thailand MOPH-US CDC Collaboration (TUC) เข้าเยี่ยมเยียนสถาบัน ฯ และโครงการพิมาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด และหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมหน่วยสนับสนุนทางการวิจัย และโครงการพิมาน ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

Post 1808 Views