กิจกรรมวิชาการ.

7255

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด จัดการบรรยายออนไลน์เรื่อง Update COVID-19 Vaccine: Global and Thailand โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมี ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ และบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 

ติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่
FB page : RIHES CMU
FB: Rihes Cmu
และ youtube : https://www.youtube.com/watch?v=bz4TtBoM-KY

 

7253 7254

 

 

 

………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 199 Views