กิจกรรมทั่วไป.

Untitled-1

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ วาระที่ 2 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

และในโอกาสเดียวกัน ศ. นพ. ขวัญชัย ได้มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแก่กรรมการบริหารสถาบันฯ ทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันฯ หัวหน้าศูนย์วิจัย หัวหน้าหน่วยสนับสนุนงานวิจัย และเลขานุการสถาบันฯ ที่ได้ทำงานร่วมกันจนหมดวาระที่ 1 ในการประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON

 

P1018523 P1018525 P1018530 P1018535 P1018542 P1018546 P1018549

 

…………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 423 Views