กิจกรรมวิชาการ.

246061

กลุ่มแพทย์และนักวิจัยองค์กรคุณธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกันลงขันจัดซื้อหน้ากากอนามัย มอบให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อลดการสัมผัสที่อาจก่อให้เกิดการแพร่เชื้อ โดยจะเดินทางไปมอบยังโรงพยาบาลปาย อ.ปาย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม วันที่ 2 สิงหาคม 2564 และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมือง วันที่ 9 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ท่านใดสนใจบริจาคเพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลในพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอน สามารถร่วมบริจาคได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. โทร 053 936087

247655 248499 248498 248497 248496 247930 248494 248493 248492 248491

……………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 113 Views