กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพบปะคณะกรรมการบริหารสถาบันและรับฟังนโยบายและแผนพัฒนาสถาบันฯ วาระ2564-2568  ในกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน ฯ ได้พบปะพูดคุยและรับฟังแผนและแนวทางการทำงานที่จะเกิดขึ้นในปี2564-2568  โดยได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริหารสถาบันชุดใหม่ วาระ 2564-2568 จำนวน 9 ท่าน นำโดย ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 และภายในกิจกรรมมีการแถลงนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน ฯ วาระ 2564-2568 โดย ผู้อำนวยการสถาบันฯ  ในปีนี้สถาบันฯได้มีการเปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและสมรรถนะหลัก ว่า “เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำ สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” และมีการแถลงความคืบหน้าการก่อตั้ง สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHSR) โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดรับนักศึกษาเพื่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปี 2565 โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบของ การประชุม online  เพื่อเว้นระยะห่าง และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

IMG_3930 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_3936

……………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 131 Views